Żołnierz uczy afgańczyka udzielać pierwszej pomocy

Czy musimy udzielać pierwszej pomocy?

Czy musimy udzielać pierwszej pomocy?

Czy jeżeli nie chce to nie mam obowiązku udzielać pierwszej pomocy? Nie muszę? – Odpowiedź brzmi, NIE!

Każdy z nas ma prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomoc.

Warunkuje to kilka aktów prawnych:

  • art. 162 kodeks karnego
  • art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym
  • art. 4 ustawy o państwowym ratownictwie medyczny
  • art. 207 kodeksu pracy
  • art 93 kodeksu wykroczeń.

Najdalej idące konsekwencje nie udzielenia pierwszej pomocy określa art. 162 kk:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Warto również wiedzieć, że brak umiejętności nas nie usprawiedliwia. Przecież każdy z nas miał kilka możliwości nauczenia się pierwszej pomocy  (w ramach dawnego „przysposobienia obronnego”, BHP, kursu na prawo jazdy itd.).

Od każdej reguły są oczywiście wyjątki. Pamiętajmy, że zawsze nadrzędne, najważniejsze jest nasze własne bezpieczeństwo. Z tym, że zagrożenie musi być REALNE, a nie wyimaginowane.

Udzielanie pierwszej pomcy na ulicy w wypadku jak udzielać

„Lepiej nic nie robić, bo jeszcze poszkodowanemu zaszkodzimy”

A jak zaszkodzić komuś, kto jest nieprzytomny, nie porusza się i nie oddycha?

Zaszkodzić można właśnie przez zaniechanie… Warto wiedzieć, że ratując ludzkie życie możemy poświęcić dobra materialne, a odpowiedzialność ponosi wtedy skarb państwa. Jeśli ktoś więc ma garnitur nawet za 10 tys. zł, a zachodzi konieczność rozcięcia go (np. aby zatamować masywne krwawienie), to nie obawiajmy się tego robić!

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 08.09.2006:

Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ćwiczenia resuscytacji krążeniowo oddechowej pierwsza pomoc

Źródło:
Kodeks Karny ISAP SEJM,  Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym

 

Tomasz Biernat – Cutman (BezpiecznySport.eu), student ratownictwa medycznego, fanatyk MMA, zawodnik Judo.

Posted in Pierwsza Pomoc and tagged , , , , , , , , , , , , .