Leczenie kontuzji stosowanie rehabilitacji sportowej

Leczenie kontuzji i rehabilitacja sportowa cz.2

Sposoby leczenia kontuzji oraz rehabilitacji sportowej – cz.2

Pamiętając o stwierdzeniu profesora Weissa, iż proces rehabilitacji jest nowoczesnym programem leczenia, który umożliwia w jak najkrótszym czasie powrót do czynnego życia społecznego oraz sportu można powiedzieć, iż głównym celem procesu rehabilitacji sportowej jest powrót zawodnika do poziomu sprawności, w którym jego ciało będzie prawidłowo tolerować obciążenia adekwatne do uprawianej dyscypliny w jak najkrótszym czasie. W latach 60-tych wyróżniano trzy etapy rehabilitacji sportowca, zaliczano do nich: rehabilitację medyczną, trening rehabilitacyjny oraz rehabilitację sportową. Jednak w polskim piśmiennictwie zgodnie z przyjętym podziałem postępowania po obrażeniach sportowych wyróżnia się też trzy inne etapy: rehabilitacji wczesnej, późnej oraz rozpoczęcie specjalistycznego treningu. Podstawowymi celami rehabilitacji sportowej jest m.in. opanowanie stanu zapalnego, uśmierzenie bólu, przywrócenie siły mięśniowej, utrzymanie cech motorycznych t.j. siła, gibkość, wydolność i sprawność, przywrócenie pełnego zakresu ruchomości stawów oraz rozciągliwości tkanek miękkich.

Duszenie zawodnika mma

Rehabilitacja sportowa

W rehabilitacji sportowej należy kierować się podstawowym zjawiskiem, jakim jest swoista adaptacja tkanek do nakładanych na nie obciążeń. Rehabilitując zawodników trzeba uświadomić sobie, że występują różnice w postępowaniu ze sportowcem i osobą nieuprawiającą sportu. Poziom sprawności, do jakiego musi dojść sportowiec jest dużo wyższy.

Proces rehabilitacja sportowa

Specjaliści w literaturze anglojęzycznej proces sportowej rehabilitacji dzielą na trzy fazy:

 1. Początkowa ocena pacjenta
 2. Leczenie pierwotnych i wtórnych skutków obrażeń
 3. Testy funkcjonalne i powrót do normalnej aktywności

Faza pierwsza

Faza pierwsza musi mieć miejsce jeszcze przed rozpoczęciem leczenia właściwego. Celem jest określenie sposobu postępowania – zachowawcze lub operacyjne, rokowania oraz wykonania subiektywnych i obiektywnych pomiarów, które będą potrzebne do dalszej oceny postępu rehabilitacji. Analizie poddany musi być również mechanizm urazu, podczas którego doszło do uszkodzenia.

Faza druga

Pierwotne skutki w fazie drugiej są związane z patologią, która wynika z uszkodzenia tkanek, natomiast wtórne obejmują upośledzony zakres ruchów, spadek mocy, siły, wytrzymałości i kontroli mięśniowej, zaburzoną propriocepcje oraz koordynację ruchów, spadek wydolności jak również zmiany w psychice. Aby odbudować te skutki uszkodzeń proces rehabilitacji powinien przechodzić kolejno przez cztery etapy:

 1. Wczesny – minimalna aktywność (zazwyczaj zakaz obciążania)
 2. Pośredni – wzrastająca aktywność (częściowe lub pełne obciążenie)
 3. Późny – pełna aktywność
 4. Sportowy – całkowite obciążenie, ćwiczenia dostosowane dla specyficznej aktywności sportowej

Faza trzecia

Końcowym etapem rehabilitacji sportowej jest faza trzecia. Polega ona na wykonaniu testów czynnościowych oraz na podjęciu normalnej aktywności. W tej fazie podejmowana jest decyzja czy zawodnik jest zdolny do powrotu do treningu sportowego oraz zawodów.

Występuje jeszcze jeden cztero etapowy podział spotykany w literaturze na:

 1. Wstępny
 2. Średnio zaawansowany
 3. Zaawansowany
 4. Powrotu do sportu

Fizjoterapia

Z całościową rehabilitacją sportową związana jest też fizjoterapia, którą można podzielić na kinezyterapię, czyli leczenie ruchem, fizykoterapię, czyli terapia wykorzystująca różne bodźce fizykalne oraz masaż, który powoduje przekrwienie tkanek, zmniejszenie napięcia mięśni oraz sprzyja uelastycznieniu zrostów oraz blizn.

masaż sportowy podczas rehabilitacji fizjoterapia

Źródło: Gawroński W., Wprowadzenie do rehabilitacji sportowej, „ Medycyna sportowa”, Red. Jegier A., Nazar K., Dziak A., PTMS, Warszawa 2005, Urazy i uszkodzenia sportowe,

 

 

 

Tomasz Biernat – Cutman (BezpiecznySport.eu), student ratownictwa medycznego, fanatyk MMA, zawodnik Judo.

Posted in Cutman, MMA, Organizm, Trening, Wiedza and tagged , , , , , , , .