Valerie Letourneau podbite oko limo sliwa mma black eye

Podbite oko-„limo, śliwa”

W większości walk MMA czy bokserskich podbite oko jest nieuniknione, jest to pewnego rodzaju chleb powszedni dla każdego fightera. W 80% walk wystąpi limo które stanie się pewną „pamiątką” od 5 – 14 dni.

Podbite oko – podbiegnięcie krwawe

Anatomiczna budowa oczodołu skutecznie chroni gałkę oczną przed uraza­mi, które mogłyby być spowodowane łokciem, kolanem, głową lub dużym przedmiotem. Całkowita siła działającego urazu przejmowana jest wówczas przez kostne obramowanie oczodołu. Stłuczenie tkanek miękkich tej okolicy doprowadza do charakterystycznego zasinienia i obrzęku, które obejmuje rów­nież powieki.

Podbiegnięcie krwawe, jest efektem wynaczynienia się krwi do tkanek znajdujących się pod skrą lub umiejscowionych nieco głębiej. W wyniku takiego stanu rzeczy, powstają, widoczne na skórze sinawo – granatowe zabarwienia.

Podbite oko – badanie cutman’a

Badając taką osobę, należy przede wszystkim rozchylić obrzękłe powieki, polecić wykonanie ruchów gałką oczną w kierunkach po­ziomych i pionowych i dokładnie prześledzić całą rogówkę i twardówkę. Sprawdzić również należy obie powieki, czy nie ma na nich pęknięć skóry umiejscowionych wzdłuż fałdów skórnych.

Badając bezpośrednio po urazie można stosunkowo łatwo prześledzić całość krawędzi oczodołu. W czasie trwania obrzęku badanie takie staje się nadzwy­czaj trudne i dopiero po jego ustąpieniu okazać się może, że zostało przeoczo­ne złamanie kości tworzących oczodół. W każdym więc wypadku, gdzie istnie­je choćby podejrzenie złamania, należy skonsultować się z lekarzem w celu wykonania zdjęcia radiologicznego.

Limo, śliwa – Jak leczyć podbite oko

Stłuczenia niepowikłane nie wymagają zasadniczo leczenia. W celu zmniej­szenia obrzęku wystarczy stosowanie zimnych okładów, w pierwszej kolejności powinniśmy użyć zimnej powierzchni żelazka bokserskiego które skutecznie obkurcza naczynia krwionośne i pod naciskiem zmniejsza obrzęk lub najlepiej z pokruszonego lodu zawiniętego w miękką tkaninę, chociażby w ręcznik. Gumowe worki z lodem są nieporęczne, ciężko i źle znoszone. Jeżeli na­stąpiło złamanie okolicy oczodołowej, to zawodnik powinien być skierowany do szpitala, gdzie będzie miał zapewnione leczenie zespołowe, okulisty i chirurga. Podobne postępowanie obowiązywać powinno we wszystkich mechanicznych urazach gałki ocznej. Uszkodzenia rogówki lub twardówki w postaci jej za­drapania, skaleczenia, wniknięcia ciał obcych należy traktować bardzo poważ­nie ze względu na dużą skłonność do tworzenia się wewnętrznych blizn. jedy­nie tylko wolne ciała obce znajdujące się w worku spojówkowym można bez większego ryzyka usunąć wilgotnym wacikiem po wywinięciu powieki gór­nej lub odchyleniu dolnej.  Więcej na ten temat znajdziesz tu: Urazy oka.

Po 24h można użyć preparatu z heparyną (np. lioton 1000).

Leki przeciwbólowe

Jeżeli potrzebujesz użyć leków przeciwbólowych do zmniejszenia odczuwania bólu, nie stosuj środków pochodnych kwasu acetylosalicylowego tj.: Aspiryna, Polopiryna itp. Leki podobne do aspiryny zmniejszają krzepliwość  krwi i rozrzedzają ją, mogąc doprowadzić do zwiększenia się siniaka.

Źródło:

  • Traumatologia sportowa dr. n. med. Janusz Garlicki i doc. dr. hrb. med. Wojciech M. Kuś. Wyd. PZWL.

Tomasz Biernat – Cutman (BezpiecznySport.eu), student ratownictwa medycznego, fanatyk MMA, zawodnik Judo.

Posted in Cutman, MMA, Organizm, Wiedza and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .