Czy musimy udzielać pierwszej pomocy?

Czy musimy udzielać pierwszej pomocy? Czy jeżeli nie chce to nie mam obowiązku udzielać pierwszej pomocy? Nie muszę? – Odpowiedź brzmi, NIE! Każdy z nas ma prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomoc. Warunkuje to kilka aktów prawnych: art. 162 kodeks karnego art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym art. 4 ustawy o państwowym ratownictwie medyczny art. […]

Więcej...