Zadławienie-Pierwsza pomoc przy zachłyśnięciu i zadławieniu.

Ciało obce w drogach oddechowych (zadławienie) Zadławienie jest jednym z tych stanów zagrożenia życia, z którymi możemy mieć styczność na co dzień. Szybkie, łapczywe spożywanie pokarmów, niedopilnowanie bawiącego się małymi przedmiotami dziecka – te, oraz wiele innych sytuacji mogą doprowadzić do niedrożności dróg oddechowych. Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym (Foreign-Body Airway Obstruction–FBAO) jest rzadką, […]

Więcej...