duszenie urazy krtani mma

Urazy Krtani

Urazy Krtani – Praca jako cutman.

Jakie są objawy duszenia? Jakie są urazy krtani? Jak pomóc zawodnikowi po duszeniu? Co robić? Co może spowodować duszenie? Jakie skutki mogą wystąpić po skutecznym duszeniu?

Tępe urazy krtani i tchawicy są poważnymi obrażeniami, często zagrażającymi życiu. Urazy tępe krtani i tchawicy wraz z towarzyszącymi uszkodzeniami sąsiadujących struktur (drogi pokarmowej, naczyń krwionośnych, rdzenia kręgowego) są zazwyczaj niezwykle trudnymi sytuacjami. Liczba tych uszkodzeń wzrasta wraz z co raz większym zainteresowaniem sportów ekstremalnych i kontaktowych. Przy duszeniu pobudzenie gałęzi szyjnych (górne i dolne) może spowodować spowolnienie rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego oraz zwężenie naczyń wieńcowych. Podrażnienie błony śluzowej wnętrza krtani może prowadzić do wywołania odruchu obronnego w postaci skurczu krtani, co pociąga za sobą nagłe zatrzymanie oddechu.

Kopnięcie na szyje Uraz Krtani mma cutman

Duszenie oraz tępe urazy krtani i szyi

W przypadkach tępych urazów szyi najczęściej podczas walk powstają duże napięcia na niewielkiej powierzchni szyi spowodowane mocnym urazem prowadzącym do złamań chrząstek oraz rozdzielenia krtani od tchawicy. Odmienny rodzaj obrażeń powstaje na skutek uduszenia (Duszenia ręcznego). Taki rodzaj uszkodzenia poprzez długotrwały ucisk wywołuje obrzęk błony śluzowej krtani znacznego stopnia oraz uszkodzenia mogące spowodować niedokrwienie mózgu lub zatrzymanie akcji serca.

Objawy – Urazy Krtani

Najczęstszym objawem urazu krtani jest chrypka występująca w około 85% przypadków. Charakterystyczne są również ból szyi, zaburzenia połykania, objawy upośledzonej drożności dróg oddechowych (duszność, świszczenie krtani) w większości przypadków pojawia się krwioplucie. Zazwyczaj można zauważyć powierzchniowe uszkodzenia tkanek w postaci zasinień, otarć naskórka, obrzęków i bolesności oraz wyraźne przemieszczenie tchawicy lub krtani.

Co możemy zrobić? Jak działać?

Zadania cutman’a opierają się tylko na podstawowych czynnościach taki jak:

  • Utrzymanie drożności dróg oddechowych,
  • Zabezpieczenie krwawienia,
  • Zachowanie stabilności kręgosłupa szyjnego.

Każdy zawodnik, który uległ urazowi krtani powinien być hospitalizowany. Uraz krtani może być bezpośrednim stanem zagrożenia życia, nie bagatelizujmy go, najważniejsza jest jak najszybsza konsultacja lekarska i transport do szpitala.

Cutman powinien prowadzić ciągłą obserwacje zawodnika w razie pogorszenia się stanu fightera.

Wsparcie urazy krtani mma

 

 

Zapamiętaj!

Ważne jest szybkie przerwanie walki przez sędziego przy skutecznym duszeniu aby nie doprowadzić do większych urazów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Biernat – Cutman (BezpiecznySport.eu), student ratownictwa medycznego, fanatyk MMA, zawodnik Judo.

Posted in Cutman, MMA, Organizm, Wiedza and tagged , , , , , , , , , .

Komentarze

  1. […] 14% przerwano ze względu na duszenie (Zobacz: Urazy krtani) […]